Transparència

La transparència és un dels principis que articula el treball de la nostra organització. Posem a disposició de les institucions finançadores, entitats col·laboradores i ciutadania en general el detall dels nostres comptes i l’impacte de l’activitat desenvolupada.

Memòria institucional

 

Cada any publiquem la memòria corporativa, amb el recull dels projectes, campanyes i activitats de sensibilització que hem realitzat al llarg del període corresponent.

En referència als nostres comptes, publiquem els informes econòmics anuals i ens sotmetem a processos d’auditoria interna i externa que analitzen i certifiquen una imatge fidel dels resultats de les operacions econòmiques i dels recursos obtinguts a cada exercici.

Informes d’activitat econòmica

 

  • Informe 2020 (pdf)
  • Informe 2019 (pdf)
  • Informe 2018 (pdf)

 

 

Polítiques

 

  • Política de gènere (pdf)
  • Pla de voluntariat (pdf)
Associació Catalunya-Líban

Auditories

  • Exercici real del dret a la salut a Jourd El Aala-Bhamdoun, Akkar; projecte finançat per l’Ajuntament de Barcelona (pdf)
  • Dret a la salut a Halba, Akkar; projecte finançat per l’Ajuntament de Barcelona (pdf)
  • Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de la població refugiada siriana i libanesa vulnerable a Arsal, Vall de Bekaa; projecte finançat per l’Ajuntament de Barcelona (pdf)