Hem inaugurat el nou centre sociosanitari d’Aarsal

Inauguració Centre Sociosanitari Aarsal

Hem inaugurat el nou centre sociosanitari d’Aarsal

La població d’Aarsal, a la Vall de Bekaa i amb un nombre d’habitants fluctuant en els darrers anys a causa de l’arribada de sirians que fugien de la guerra, ja disposa d’un nou centre sociosanitari. Les instal·lacions, inaugurades el passat mes d’octubre, cobriran bona part de les diferents especialitats mèdiques -l’odontologia, la ginecologia, la pediatria, l’oftalmologia, la digestologia, la medicina interna i la cardiologia- i comptarà amb una sala de conferències i tallers. El centre s’ha fet realitat gràcies al projecte del Socors Popular Libanès i l’Associació Catalunya-Líban (ACL) per garantir l’accés a la salut a la població refugiada siriana i a la libanesa més vulnerable, un dret al qual sovint no tenen accés.

Imatge dels equipaments del nou centre sociosanitari d'Aarsal

La iniciativa d’aquestes dues entitats, que ha comptat amb el suport i el finançament de diferents organismes com l’Ajuntament de Barcelona, una delegació del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, el Fons Menorquí de Cooperació i la plataforma ciutadana Casa Nostra Casa Vostra, beneficiarà no només els habitants d’aquest municipi sinó també a la població dels assentaments i viles properes. El president de l’Associació Catalunya-Líban, Ghassan Saliba, i els representants del Fons Català que van visitar les instal·lacions van ser rebuts per l’alcalde, Bassel Al-Hujairi, i la sotsalcaldessa, Rima Krounbi, d’aquest municipi libanès.

La zona de la vall de Bekaa ha estat una de les més afectades per la greu crisi humanitària esdevinguda com a conseqüència de la guerra a Síria, i ha vist augmentar la seva població de manera descontrolada en els darrers temps. Només a Aarsal, en el punt àlgid de la crisi humanitària, la població es va triplicar passant dels 40.000 habitants autòctons als més de 120.000. Ara però, el volum de persones que hi viuen s’ha reduït i es calcula que se situa entre els 70 i els 90 mil habitants. Els serveis bàsics de la ciutat han quedat col·lapsats i les organitzacions no governamentals que hi treballen tampoc donen l’abast, motiu pel qual aquest nou centre sociosanitari especialitzat era una necessitat de primer ordre que reforçarà els serveis de salut essencials.

Al país, el sistema de salut està fragmentat i descoordinat i ha patit greus retallades pel que fa a la inversió pressupostària, reduïda en un 45% entre el 2005 i el 2011. Alhora, la xarxa sanitària libanesa està altament privatitzada i es basa en un sistema de tarifes i copagaments.

Imatge del nou centre sociosanitari d'Aarsal

La distribució dels centres sanitaris al territori també és molt desigual. La major part dels centres d’atenció primària se situen a les grans ciutats, lluny de nuclis com el d’Arsaal, i es gestionen a través d’acords contractuals entre el Ministeri de Salut Pública i diverses ONGs.

Pel que fa a l’atenció que cobrirà aquest nou equipament, l’especialitzada, la situació és encara més radical: el 86% dels llits són propietat privada i només el 14% restant pertanyen a l’estat.

Concretament, a la zona d’Aarsal no existia cap centre que oferís aquestes atencions mèdiques, actualment encara més indispensables atès que la salut dels grups més vulnerables –dones, nens i persones grans libaneses i persones refugiades- necessitava una actuació directa i ràpida.