Consulta la memòria institucional 2018

Activitat cultural de l'Associació Catalunya-Líban

Consulta la memòria institucional 2018

Hem publicat la memòria corporativa corresponent al darrer exercici, això és, el 2018.

El document recull els projectes que l’Associació Catalunya-Líban ha desenvolupat durant aquest període a diferents indrets del Líban en l’àmbit del dret a la salut de la població refugiada siriana i libanesa vulnerable. Així mateix, s’hi expliquen les activitats de sensibilització i incidència que hem portat a terme a Catalunya, tant des del punt de vista institucional, com cultural i formatiu.

La memòria també inclou les col·laboracions que l’entitat manté amb organitzacions que actuen com a contraparts en els projectes executats, i amb xarxes diverses que treballen per la justícia global i la integració.

Finalment, hem volgut ressenyar-hi la tasca de difusió feta a través dels nostres canals de comunicació (web, xarxes socials…); materials i publicacions, o bé mitjançant la col·laboració amb els mitjans de comunicació.

L’Associació Catalunya-Líban és una entitat laica que té com a principal objectiu donar a conèixer la situació política, social i cultural del Líban, així com les accions de solidaritat i cooperació que s’hi porten a terme des de Catalunya.

Descarregat’ la memòria