Les entitats sòcies

L’Associació Catalunya-Líban treballa en col·laboració amb diferents entitats que actuen com a contraparts en els diferents projectes executats.

Socors Popular Libanès (SPL)

 

Entitat laica, experimentada en l’acció humanitària, que va ser fundada al 1973 per donar assistència a la població libanesa durant les agressions israelianes i la llarga guerra civil que va patir el país.

 

La seva actuació s’ha orientat sobretot a l’obertura de centres d’atenció sanitària i a la construcció d’equipaments socials (centres juvenils, educatius i de formació professional) i escoles de maternitat.

 

Més informació

Associació Catalunya-Líban
Associació Catalunya-Líban
Associació Catalunya-Líban

Lliga Libanesa dels Drets de la Dona (LLWR)

 

Entitat sense ànim de lucre fundada el 1947, basada en els principis de la democràcia, el feminisme i la laïcitat, que treballa en l’empoderament de la dona des del punt de vista civil, productiu i representatiu.

 

Disposa de diferents grups de treball al llarg de tot el territori libanès i, juntament amb la creació d’un moviment actiu per a la defensa dels drets de la dona, persegueix l’assoliment de canvis legislatius en favor de l’estatut personal civil.

 

Més informació

Associació Catalunya-Líban
Associació Catalunya-Líban
Associació Catalunya-Líban

Mousawat Association – Wardeh Boutros for Women’s Work (MWB) 

 

Organització feminista que des de l’any 2009 treballa per aconseguir la igualtat legal entre homes i dones. Entre els seus objectius fundacionals hi trobem el desenvolupament ple de les dones libaneses en tots els processos polítics, el compliment dels drets de la dona i el dret a la pròpia pàtria.

 

Entre d’altres, ha realitzat campanyes per reclamar la quota política femenina a les institucions públiques i per reivindicar la separació efectiva entre religió i estat.

 

Més informació

Associació Catalunya-Líban
Associació Catalunya-Líban

Federació Nacional de Sindicats de Treballadors i Empleats al Líban (FENASOL)

 

Organisme que té com a missió representar totes les persones treballadores del país, independentment del seu estatus legal, nacionalitat, origen ètnic, raça i sector d’ocupació.

 

Aquest enfocament no discriminatori l’ha convertit en un paraigua per als treballadors informals i les persones immigrades, orientant la seva tasca especialment vers l’economia informal i l’agricultura, històricament oblidades pel moviment sindical libanès.

 

Més informació

Associació Catalunya-Líban
Associació Catalunya-Líban

Associació de Construcció per a la Solidaritat d’Atenció Social (ACSAS)

 

Entitat que es dedica a l’atenció a persones amb discapacitat, que han estat víctimes de conflictes armats o mines antipersona, amb l’objectiu de capacitar-les de cara a afavorir la seva inserció social i laboral. També dona suport a les seves famílies. Paral·lelament, participa en campanyes d’emergència, en coordinació amb el Socors Popular Libanès.

 

Més informació