Projectes

Facilitem l’accés sociosanitari a les persones vulnerables

La superpoblació que actualment pateix el Líban com a conseqüència de l’arribada constant de persones refugiades dificulta cada cop més l’accés a serveis públics bàsics com l’educació i la sanitat. En un intent de contribuir a pal·liar-ho, aquest projecte pretén adequar un centre de salut i dotar-lo de material sanitari, a la ciutat de Halba, capital de la regió d’Akkar, al nord del país.

 

Les beneficiàries són persones libaneses i sirianes refugiades que estan quedant excloses del sistema de salut del país. Es calcula que poden arribar a ser unes 30.000 persones.

 

Parts: Socors Popular Libanès

Associació Catalunya-Líban

Promovem la defensa dels drets humans i laborals

El projecte contribueix a la defensa dels drets humans i laborals de la població refugiada a Saida (Líban) com a conseqüència del conflicte sirià, a través de l’increment dels coneixements i la formació sobre els seus drets laborals i llibertats fonamentals.

 

Està prevista la realització de tallers sobre drets humans i l’elaboració de guies jurídiques sobre drets laborals i civils, així com la llei d’estrangeria vigent al Líban que regula els drets i llibertats fonamentals de la població refugiada.

 

Paral·lelament, es vol treballar per enfortir la inclusió de la població refugiada a la zona, mitjançant la creació i posada en funcionament de quatre serveis mèdics especialitzats (ginecològic, de diagnòstic, odontològic i pediàtric), la formació sobre salut i la disposició d’una mesa de concertació on les organitzacions sindicals, socials i les institucions implicades elaboraran un pla de treball per contribuir a incrementar la cohesió social entre la població refugiada i la libanesa.

Associació Catalunya-Líban

Parts: Socors Popular Libanès, FENASOL, Fundació Pau i Solidaritat de CCOO

Donem suport a organitzacions de defensa dels drets de les dones

 

L’Associació Catalunya-Líban dona suport a la Lliga dels Drets de la Dona Libanesa (LLWR) i a l’Associació Wardah Boutross en diferents de les activitats i reivindicacions que porten a terme:

Associació Catalunya-Líban
Associació Catalunya-Líban
Associació Catalunya-Líban

Estatut civil únic

 

La Constitució concedeix el dret a tenir estatuts personals específics, en funció de cada llei religiosa, i atorga facultats als tribunals religiosos per jutjar causes relatives a aquests estatuts personals.

 

El matrimoni, l’herència, la pàtria potestat o el divorci s’articulen a partir d’una estructura patriarcal, que genera diferències entre les dones pel fet de formar part d’una determinada confessió, i que a més les exposa a situacions de violència de gènere sense poder comptar amb la protecció legal adequada.

 

Des de l’Associació Catalunya-Líban defensem la necessitat d’avançar vers la consecució d’un únic estatut personal, igualitari i no discriminatori per a les dones.

Matrimonis prematurs

 

Al Líban es donen casos de matrimonis forçats amb nenes menors d’edat, un flagrant cas de violència de gènere i de abús contra els infants. Aquesta pràctica s’està estenent, per exemple, als camps de refugiats, on els matrimonis infantils són sovint percebuts com una sortida a la pobresa o com una mena de protecció contra casos de violència sexual.

 

Dret a la nacionalitat dels fills

 

La Llei de Nacionalitat estableix que els fills de pare libanès poden obtenir la nacionalitat; en canvi, si el pare és estranger i la mare libanesa, no.

 

L’ACL defensa el dret de la dona libanesa a donar la nacionalitat als seus descendents.

Associació Catalunya-Líban
Associació Catalunya-Líban
Associació Catalunya-Líban

Quota de representació femenina

 

Segons dades de 2017 de Inter Parliamentary Union, el Líban és un dels països amb un menor percentatge de representació femenina al Parlament, concretament del 3,1%.

 

L’ACL recolza les entitats de defensa de drets de les dones que treballen perquè aquestes deixen de ser ignorades i a les institucions polítiques i representatives libaneses.